Volksfestplatz, Galgenbachweg, 85375 Neufahrn b. Freising